Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

Reposted fromjakubex jakubex
1401 b9f0 500
Reposted fromEloshav Eloshav
8942 8c94
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaRozaa Rozaa
0149 a1e0 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viaolam92 olam92
No ba. Nawet najlepsze.
Reposted fromkrotkiwierszo krotkiwierszo viaolam92 olam92
7823 8e5c
Reposted frompifpafpuf pifpafpuf viatractable tractable
1496 16fa
Reposted fromolass olass
1473 b9df
Reposted fromaunds aunds viatractable tractable

July 06 2015

6844 7b7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
9309 acce
Reposted fromoutline outline viaarrependimento arrependimento
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody

July 05 2015

x
Reposted fromweheartit weheartit viaimchuckbasss imchuckbasss
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromyourtitle yourtitle viaoutoflove outoflove
9354 c3c0
Reposted fromAdalbert67 Adalbert67 viaasylopath asylopath
1188 2ea3 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl